Terrängkörningsdispens

Dispens för körning i terräng med motordrivet fordon inom Timrå kommuns förbudsområde

Dispens krävs för körning i terräng med motordrivna fordon inom Timrå kommuns förbudsområde. Förbudet gäller alla årstider oavsett om det är snö- eller isbelagt och innefattar även sjö och vattendrag. Områdets utsträckning omfattar Timrås tättbebyggda områden, Indalsälvens delta samt centrala delen av Mellberg. Anledningen till förbudsområdet är dels för att inte närboende ska drabbas av mycket buller och andra störningar samt att skydda natur, vatten och grönområden från skador och åverkan.

På vissa platser inom förbudsområdet har det förekommit olika aktiviteter som innefattat motordrivna fordon. För att dessa aktiviteter ska kunna fortsätta men inte utföras på tider då närboende störs av mycket buller, eller återkommande störningar, går det att söka tidsbegränsad dispens att få köra i terräng dagtid, framförallt då på isbelagd sjö.

Inom förbudsområdet är snörskotertrafik endast tillåten på markerade leder. För isbelagd sjö går det att söka dispens för motordrivna fordon.

Vi erbjuder

Dispens söks hos kultur- och teknikförvaltningen. I vissa fall skickas en remiss för yttrande till miljö- och byggkontoret. Tillståndet är kostnadsfritt.

Detta kan du förvänta dig

  • Du kommer få besked om din ansökan godkänts inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld, och att remiss för yttrande ej behöver skickas till miljö- och byggkontoret. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se – självservice, finns blankett eller e-tjänst.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018