Sporthallar

Vi erbjuder

Kultur- och teknikförvaltningen sköter följande sporthallar:

Vid Timrå IP finns tre hallar; Sporthallen, Tennishallen och NCC-hallen. I hallarna bedrivs innebandy, basket, tennis, bordtennis, badminton, friidrott, gymnastik och fotboll. Läktarkapacitet i sporthallen är 400 personer och i NCC-hallen 300 personer. Omklädningsrum finns. På området finns även tre tennisbanor och en boulebana utomhus.

Detta kan du förvänta dig

 • Besikta och åtgärda all utrustning.
 • Underhålla alla verksamhetsytor och vid behov komplettera/preparera underlaget.
 • Det ska finnas tydlig linjering för de olika sporter som bedrivs i hallarna.
 • Underhålla mark och ytskikt inom området med hög säkerhet under alla årstider.
 • Utföra god skötsel och underhåll av byggnader och kringutrustning.
 • Via bra skyltning upplysa om faciliteter inom anläggningarna.
 • Hyra ut hela eller delar av anläggningarna till olika typer av verksamhet.
 • Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på kommunens idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar.
 • Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil.
 • I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningarna.
 • Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt hålla god ordning.
 • Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 november 2018