Badhus, simhall

Vi erbjuder

25 m bassäng, barnbassäng, plask, bubbelpool, ångbastu samt separat torrbastu för dam respektive herr. Dessutom finns solarium och träningshall.

Detta kan du förvänta dig

 • Erbjuda bedrivande av god simundervisning för kommunens skolelever med målet minst 95% simkunnighet i årskurs 3.
 • Erbjuda friskvårdsaktiviteter i simhallens regi.
 • Besikta och åtgärda all utrustning.
 • Utföra god skötsel och underhåll av byggnader och kringutrustnin.
 • Verkställa god städning och skötsel av dusch och omklädningsrum dagligen.
 • Via bra skyltning upplysa om faciliteter inom anläggningen.
 • Hyra ut hela eller delar av anläggningen till olika typer av verksamhet på tider som inte nyttjas till ordinarie verksamhet.
 • Öppethållandet för allmänheten ska spegla den efterfrågan som finns samt personalbemanningen.
 • Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på kommunens idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar.
 • Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil.
 • I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningen.
 • Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt hålla god ordning.
 • Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018