Servicedeklaration för kommunens kartverksamhet

Vi erbjuder

Du kan nå oss på telefon under kommunhusets öppettider. Om du vill besöka oss bör du boka tid innan. Vi finns på Miljö- och byggkontoret.

Primärkarta

Kommunens primärkarta täcker in tätortsbandet Laggarberg-Timrå-Söråker, ön Åstön samt Lagfors by i Ljustorp (se länk nedan). Vår primärkarta är detaljrik men saknar adresser. Kartdatabasen ligger i koordinatsystemet SWEREF 99 17 15.

Länk till bild som visar primärkartans utbredning i kartan

Analog karta

Inom primärkartområdet ovan kan vi skriva ut kartor i alla skalor upp till storlek A0. Prissättning sker enligt antagen taxa för kartförsäljning.

Länk till taxan med prisexempel

Digital karta

Inom primärkartområdet kan vi leverera digital kartdata i formaten dxf, dwg och flyttfil samt bilder i jpeg, tiff, bitmap och pdf. Prissättning sker enligt antagen taxa.

Situationsplan

Vid ansökan om bygglov har du som privatperson rätt att utan extra kostnad få en situationsplan (tomtkarta) över fastigheten som ansökan gäller. Situationsplanen skrivs ut på papper i skala 1:400 - 1:1000. Om du vill beställa digital karta gäller prissättning enligt antagen taxa.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt hus behöver du en nybyggnadskarta att bifoga till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan redovisar detaljerade uppgifter om husets placering på tomten, markhöjder samt el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Om du behöver beställa en nybyggnadskarta ska du kontakta Metria AB i Timrå, tel. 010-121 84 52. Rådfråga alltid din bygglovhandläggare om nybyggnadskarta behövs innan du kontaktar Metria AB.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 december 2016