Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vi erbjuder

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. För rörelsehindrad person som inte kör fordonet själv utfärdas tillståndet endast i undantagsfall. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd.

Parkeringstillståndet är kostnadsfritt och är giltigt i högst fem år.

Ansökningsblankett finns hos handläggaren och på hemsidan.

Detta kan du förvänta dig

  • Om du är berättigad till ett parkeringstillstånd kommer du att få ditt parkeringstillstånd inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld och innehåller fotografi och läkarintyg. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.
  • Handläggaren meddelar när det är klart och därefter kan det hämtas av den sökande på kultur- och teknikförvaltningen.
  • Vid avslag på ansökan ska beslutet innehålla information om hur man överklagar.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst.
  • Bifoga läkarintyg och fotografi.
  • Du får själv hålla reda på när tillståndet behöver förnyas och ansöka om ett nytt eftersom detta inte sker automatiskt.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2017