Park och skog

Vi erbjuder

Kultur- och teknikförvaltningen ansvarar för och förvaltar den planlagda park-marken, utsmyckning med blommor, parksoffor, papperskorgar mm samt kommunens skogsinnehav.

Detta kan du förvänta dig

 • Maskinklippta anlagda gräsytor klipps minst en gång var tionde arbetsdag under högsäsong.
 • Övriga gräsytor och ängsmark klipps 1-3 gånger per år.
 • Planteringar och träd beskärs, gödslas, vattnas och hålls fria från frö och rotogräs.
 • Ytor hålls rena från skräp och främmande föremål.
 • All utrustning såsom parksoffor, papperskorgar, stamskydd mm underhålls.
 • Lekutrustning säkerhetsbesiktas och blir underhållna enligt SSEN 1176-1177.
 •  Skador på lekutrustning som innebär fara för barn åtgärdas eller stängs av inom 24 timmar efter anmälan.
 • De parker och parkstråk som är anlagda har god tillgänglighet.
 • Den offentliga toaletten på torget ska hållas i ett vårdat och välstädat skick för alla besökare.
 • Papperskorgar och hundlatriner töms regelbundet samt påfyllning av
  hundlatrinpåsar.
 • Den produktiva skogen förvaltas och utvecklas enligt skogsbruksplanen.
 • Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Ta del av gällande ordningsregler, inte slänga skräp, glas och främmande föremål på marken utan i papperskorgar eller ta det med hem.
 • Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 december 2017