Lotteritillstånd

Vi erbjuder

Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen, inklusive beslut

Enligt spellagen kan kommuner hnadlägga ansökan om registrering av lotterier för allmännyttiga ändamål. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången.

Lotteriredovisning ska inlämnas senast 15 februari varje år till utsedd lotterikontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och teknikförvaltningen, se 18 kap. 10 § spellagen.

Detta kan du förvänta dig

  • Handlägga ansökan om registreringslotteri inom tre veckor från det att ansökan inkommit. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst.
  • Lämna in lotteriredovisning senast 15 februari varje år till utsedd lotterikontrollant.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 januari 2019