Livsmedelsanläggning

Vi erbjuder

Kontroll att sökanden efterlever livsmedelslagen, föreskrifter, domar och andra beslut meddelade med stöd av livsmedelslagstiftningen.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Fullständiga ansökningshandlingar.
  • Att sökanden på begäran tar fram de upplysningar och handlingar som behövs när miljö- och byggkontoret utför livsmedelskontroll.
  • Att livsmedelshanteringen bedrivs i enlighet med gällande lagar och krav och med de eventuella förbehåll som finns i godkännandet.

Detta kan du förvänta dig av oss

När du lämnat in kompletta handlingar och uppgifter ska din ansökan vara behandlad inom följande handläggningstider:

  1. Godkännande av livsmedelsanläggning – 4 veckor
    Anläggning (ej detaljhandel) där animaliska livsmedel hanteras.
  2. Registrering av livsmedelsanläggning samt fordon för hantering av livsmedel
    – 2 veckor
  3. Godkännande av tillfällig livsmedelsanläggning – 3 veckor.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 december 2016