Kulturarrangemang

Vi erbjuder

Förvaltningen ansvarar dels själva för att anordna olika kulturarrangemang, t ex nationaldagsfirandet. Förvaltningen ansvarar även för att anordna kulturprogram för alla kommunens barn i förskola och skola, som t ex musikkonserter, teater- och dansföreställningar, skolbio och författarbesök. Dessutom bedriver flera föreningar kulturverksamhet. Föreningar kan söka bidrag för kulturarrangemang.

Utförlig beskrivning av bidragstyperna finns att läsa i normer för föreningsbidrag. Bidragsnormerna finns hos handläggaren och på kommunens hemsida.

Detta kan du förvänta dig

  • Varje barn i åldern 4 till 16 år minst en gång per år får delta i ett kostnadsfritt kulturarrangemang under skoltid.
  • Årligen arrangera ett större kulturarrangemang i samband med nationaldags-firandet 6 juni.
  • Utbetalning av beviljade bidrag för kulturarrangemang sker inom två veckor efter att ansökan inkommit. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

 Detta förväntar vi oss av dig

  • Att du bidrar till att kulturarrangemanget blir positivt för alla inblandade.
  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2017