Isbanor

Vi erbjuder

Kultur- och teknikförvaltningen sköter följande isbanor:

Belyst sargbana vid Bergeforsens IP.
Isbana på spontanidrottsplatsen vid Tallnäs förskola.

Detta kan du förvänta dig gällande isbanan i Bergeforsen

  • Isbanan ska vara färdigpreparerad för skolor och övriga verksamheter senast kl 9:00 måndag-fredag (undantag finns vid ogynnsam väderlek och temperatur).
  • Belysningen fungerar och styrs via tryckknapp t o m kl 22:00.
  • Sargen hålls i ett vårdat skick så att risk för olycksfall begränsas.
  • Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil.
  • Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas.

Detta kan du förvänta dig gällande isbanan i Tallnäs

  • Isbanan ska vara preparerad för åkning så snart vädret och temperaturen tillåter.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt hålla god ordning.
  • Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 december 2017