Handläggningstider kultur- och teknikförvaltningen

Vinterväghållningsbidrag*                                                               -----                                  
Grävtillstånd                                                                                  30 dagar
Trafikanordningsplan                                                                      7 dagar
Dispens för bred, lång och tung transport                                       7 dagar
Dispens för körning i terräng med motordrivet fordon
   inom Timrå kommuns förbudsområde 1)                                     7 dagar
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade                                            7 dagar
Föreningsregister 2)                                                                      
Föreningsbidrag 3)
Bidrag för kulturarrangemang                                                       14 dagar
Lotteritillstånd                                                                                21 dagar
Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin                  14 dagar
Arrende (ej ämne för nämnden)                                                    14 dagar

*) Inlämning av ansökan senast 31 maj och utbetalning av bidrag under juni månad
1) Under förutsättning att remiss för yttrande ej behöver skickas till miljö- och byggkontoret
2) Behandlas vid nästkommande sammanträde i kultur- och tekniknämnden
3) Enligt fastställda datum för inlämning
4) Gäller nya ansökningar för permanentbostad. Vid förnyelse av pågående ärenden skickas nytt beslut innan det pågående beslutet upphör. Gäller ansökan fritidshus skickas beslut under april månad.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2019