Grävtillstånd

Vi erbjuder

Ledningsägare eller entreprenör som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på redan lagd ledning på kommunal mark eller vägområde, ska söka tillstånd. Ansökningsblankett och "Grävningsbestämmelser för Timrå kommun" finns på kommunens hemsida. Tillståndet kostar 550 kr.

Detta kan du förvänta dig

  • Du kommer att få besked inom fyra veckor efter det att vi tagit emot ansökan, under förutsättning att ansökan är rätt ifylld.
  • Finnas tillgängliga för samråd.
  • Delta i syn, slutbesiktningar och garantibesiktningar av arbetet.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst.
  • Ansöka om grävtillstånd minst fyra veckor före arbetets påbörjande.
  • Ta del av och följa reglerna i "Grävningsbestämmelser för Timrå kommun".
  • Ta kontakt med trafikhandläggaren för upprättande av trafikanordningsplan där så erfordras.
  • Minst fem arbetsdagar innan arbetet påbörjas ska sökanden kalla till gemensam syn på platsen.
  • Vid skada på ledning som krävt omedelbar åtgärd ska ansökan insändas i efterhand.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 mars 2019