Gatubelysning

Vi erbjuder

Syftet med den offentliga belysningen är att i första hand positivt bidra till trafik-säkerheten. Andra faktorer är att minska risken för brott och att få människor att känna sig trygga. Belysning är också en trivselfaktor av stor betydelse för många människor.

Sommarsläckning av gatubelysningen genomförs helt under tiden 15 maj-20 juli.

Detta kan du förvänta dig

  • Fel som utgör en fara för person, husdjur eller egendom ska åtgärdas inom en timme efter larm.
  • Gruppfel, mörk korsning eller omfattande vandalisering ska åtgärdas inom tre dagar efter larm.
  • Enstaka felanmälda ljuskällor ska åtgärdas när det finns omkring 10 felanmälda ljuskällor inom ett område.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Felanmäla till vår entreprenör Timrå Elmontage, tel 060-58 04 04 eller via e-post till info@timraelmontage.com
  • Fastighetsägare ska röja växtligheten så att inte träd försämrar ljuset från gatubelysningen.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 december 2017