Friidrott

Vi erbjuder

Sommartid kan friidrott bedrivas på Timrå IP (Grytan). Här kan man bedriva löpning, längdhopp, höjdhopp, spjutkastning, kulstötning och diskuskastning. Läktarkapacitet 800 personer. Omklädningsrum finns.

Detta kan du förvänta dig

  • Besikta och åtgärda all utrustning.
  • Utföra skötsel av löparbanor och övriga ytor samt kringutrustning.
  • Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på kommunens idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar.
  • Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil.
  • I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningarna.
  • Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt hålla god ordning.
  • Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 september 2017