Fotbollsplaner

Vi erbjuder

Kultur- och teknikförvaltningen sköter följande fotbollsplaner:

Timrå IP

Konstgräsplaner: en 11-mannaplan; Korpplan som uppfyller måtten för seriespel och har en läktarkapacitet på 400 personer.

Gräsplaner: två 11-mannaplaner; Grytan som uppfyller måtten för seriespel och har en läktarkapacitet på 800 personer samt Älvvallen.

Grusplaner: en 11-mannaplan, Skolplan.

Omklädningsrum finns.

Bergeforsens IP

Gräsplaner: en 11-mannaplan som uppfyller måtten för seriespel och har en läktarkapacitet på 100 personer samt två 7-mannaplaner. Omklädningsrum finns.

Fagervik

Gräsplaner på Fagerstrandens sportfält med en yta motsvarande två 11-manna, två 7-manna samt två 5-mannaplaner.

Detta kan du förvänta dig

 • Iordningställa konstgräs-, gräs- och grusytor med kringområden så fort markförhållandena tillåter på våren.
 • Besikta och åtgärda all utrustning.
 • Öppna planerna för aktivitet så snart de yttre förutsättningarna medger.
 • Årligen utföra provtagning och åtgärder av gräs utifrån analysresultat.
 • Försöka få till så bra förutsättningar som möjligt genom att kompletteringsså, gödsla, marktäcka med växtduk, vertikalskära, lufta, stödså, klippa och sanddressa.
 • Linjemarkera planer före matchspel och träningsmatcher.
 • Utföra god skötsel och underhåll av byggnader och kringutrustning.
 • Via bra skyltning upplysa om faciliteter inom anläggningarna.
 • Inbjuda föreningar som bedriver hela eller delar av sin verksamhet på kommunens idrottsanläggningar till årliga utvärderings- och utvecklingsträffar.
 • Personalen ska vara enkla att identifiera via klädsel med verksamhetsprofil.
 • I positiv anda ge god service till föreningar och besökare till anläggningarna.
 • Inrapporterade fel ska återkopplas till anmälaren inom 48 timmar om så önskas.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Ta del av gällande ordningsregler, respektera bokade tider och andra gäster samt hålla god ordning.
 • Rapportera gärna in fel och brister som upptäcks kring anläggningarna.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 maj 2017