Föreningsbidrag

Vi erbjuder

Kommunfullmäktige har antagit normer för föreningsbidrag som innefattar alla typer av föreningsbidrag: bidrag till barn- och ungdomsföreningar (grundbidrag och aktivitetsbidrag), fritidsanläggningar, handikapporganisationer, studieförbund, kulturföreningar, kulturarrangemang, samlingslokaler, skötsel av lekplatser och badplatser mm samt bidrag till kultur- och tekniknämndens förfogande.

Anmälan till föreningsregistret

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden. Blankett finns hos handläggaren och på kommunens hemsida. Information om hur man bildar en förening mm kan du t ex läsa på www.forening.se.

Här nedan har vi tagit upp de vanligast förekommande bidragstyperna. Utförlig beskrivning för dessa samt övriga bidragstyper finns att läsa i normer för föreningsbidrag. Bidragsnormerna finns hos handläggaren och på kommunens hemsida.

Bidrag till barn- och ungdomsföreningar

Bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar (medlemmar 7–25 år) som bedriver kultur- och fritidsverksamhet i Timrå kommun. Bidraget innehåller ett grundbidrag som avser kostnader för administration och ett aktivitetsbidrag som avser kostnader för föreningens aktiviteter.

Ansökan ska inlämnas senast den 30 september året före bidragsåret.

Bidrag till fritidsanläggningar

Bidrag kan sökas av föreningar med egna anläggningar som kultur- och tekniknämnden bedömer vara av ett kommunalt intresse och avser kostnader för drift och underhåll.

Ansökan ska inlämnas senast den 30 september året före bidragsåret.

Detta kan du förvänta dig

  • Annonsering om att söka bidrag till barn- och ungdomsföreningar samt fritidsanläggningar sker i god tid före ansökningstiden slut.
  • Utbetalning av beviljade aktivitetsbidrag sker under december månad.

  • Utbetalning av beviljade grundbidrag och bidrag till fritidsanläggningar sker under mars månad.

 Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan senast 30 september. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2017