Bistånd/avgifter

Alla människor kan någon gång i livet vara i behov av hjälp och/eller stöd från Socialtjänsten. I lagstiftningen finns bestämmelser om rättigheter till socialt stöd för dig som medborgare. Om du ansöker om bistånd till Socialtjänsten kommer din ansökan att utredas av biståndshandläggare. De uppgifter du lämnar behandlas med sekretess. Din ansökan om bistånd leder till en utredning som utmynnar i beslut om bifall, delavslag eller avslag till de du ansökt om. Är du inte nöjd med beslutet har du rätt till att överklaga.

Vi erbjuder

 • Telefontid helgfria vardagar, 8.30- 9.30
 • En första kontakt med biståndshandläggare inom två veckor
 • Ett personligt möte med biståndshandläggaren
 • Kontinuitet i kontakten med din biståndshandläggare. Du tilldelas en ansvarig biståndshandläggare
 • Särskilda avgiftshandläggare kan svara på frågor och hjälpa dig i ärenden som rör avgifter utifrån den hjälp du beviljats
 • Hjälp om du önskar överklaga ett beslut

Detta kan du förvänta dig

 • Ett professionellt bemötande med respekt för din personliga integritet
 • Information utifrån gällande lagstiftning och råd utifrån dina frågeställningar/dina behov
 • Din ansökan behandlas så skyndsamt som möjligt
 • Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen
 • Du har rätt till full insyn i den dokumentation som utformas i ditt ärende
 • Du får ett skriftligt beslut på din ansökan

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du berättar för oss vad du tycker och önska
 • Att du meddelar oss om du får förhinder vid avtalad tid
 • Att du lämnar tillräcklig och korrekt information för att biståndshandläggaren ska kunna handlägga ditt ärende skyndsamt
 • Att du meddelar biståndshandläggaren om dina behov av hjälp/stöd förändras
 • Att du lämnar uppgifter om dina inkomster, hyra mm. så att avgiftshandläggaren kan beräkna din avgift. Avstår du från att lämna uppgifter kan du inte få eventuell reducering av din avgift.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 mars 2017