Bibliotek

Vi erbjuder

Kommunen har antagit en biblioteksplan för åren 2016-2021. Planen syftar till att på bästa sätt samla åtgärder för att alla målgrupper ska få sina behov av bibliotekens verksamhet tillgodosedda.

Våra mål är att:

 • Biblioteken i vår kommun genom gemensamt arbete, fortsätter att bidra till skapandet av verksamhet, både vad gäller lokaler och innehåll, som främjar invånarnas behov av stimulerande läsupplevelser, av lärande och av mötesplatser för olika kulturer och kulturupplevelser.
 • Ett kontinuerligt utvecklingsarbete sker, där en professionell personal inom de olika bibliotekstyperna ges möjlighet till kompetenshöjning och stimulans.
 • Biblioteken genom ett aktivt, framåtsyftande och flexibelt arbete bidrar till kommunens utveckling och tillväxt.
 • Biblioteken genom ett utvecklat nätverksarbete inom bland annat kultur-arvssektorn, bidrar till att stärka kommuninvånarnas kunskap om och stolthet över sin historia.

Detta kan du förvänta dig

 • Du blir trevligt och serviceinriktat bemött.
 • Det alltid finns personal att rådfråga.
 • Samlingarna av olika media förnyas och utvecklas på ett allsidigt sätt.
 • Bibliotekskatalogen finns på Internet.
 • Omlån kan göras via Internet.
 • Bibliotekets hemsida uppdateras regelbundet..
 • Alla som på grund av någon funktionsnedsättning inte kan läsa en tryckt bok får tillgång till anpassade medier.
 • Vid behov tillhandahålla litteratur på invandrarspråk, antingen genom egna köp eller genom lån från andra bibliotek.
 • Wifi / trådlöst nätverk samt datorer med internetuppkoppling erbjuds gratis.
 • Alla skolor och förskolor i bibliotekets närområde får, om så önskas, bokkassar med litteratur för läsfrämjande arbete.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Som nyttjare av bibliotekets tjänster åtar du dig att följa bibliotekets låneregler.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 december 2016