Anhörigstöd

Vi erbjuder

  • Timrå kommun erbjuder olika former av stöd till dig som stödjer, hjälper eller vårdar anhörig eller närstående. Vissa stödinsatser får du ansöka om, andra insatser och aktiviteter väljer du själv
  • För de stödinsatser du kan välja själv vänder du dig till anhörigcentrum på Köpmangatan 27

Detta kan du förvänta dig

  • Information om vilka möjligheter till stöd som finns
  • Information om var man vänder sig i kommunen beroende på stödbehov
  • Kostnadsfri avlösning i hemmet, mellan 2 och 4 timmar per vecka för dig som vårdar en äldre närstående
  • Samtalsstöd och rådgivning
  • Föreläsningar och träffar i grupp med andra i liknande situationer
  • Du blir bemött med uppmärksamhet och intresse från våra medarbetare

Detta förväntar vi oss av dig

  • Att du meddelar oss om du får förhinder vid avtalad tid
  • Att du talar om för oss vad du tycker och önskar
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 mars 2017