Administration kultur- och teknikförvaltningen

Vi erbjuder

Som ett stöd till de olika verksamheterna inom förvaltningen finns en administrativ stab som bland annat arbetar med att göra den information som medborgare, föreningsliv, företag med mera behöver ha tillgänglig på ett bra sätt.

Vi erbjuder via hemsida, annonser och riktade utskick information till föreningsliv, medborgare och övriga organisationer rörande vår verksamhet. Blanketter som behövs för olika ansökningar i vår verksamhet finns på hemsidan eller med en hänvisning till var dom finns att tillgå.

Detta kan du förvänta dig

  • Uppdatera information på vår hemsida minst en gång per månad.
  • Ditt ärende handläggs enligt fastställd handläggningstid.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Har du sökt någon information på vår hemsida utan att hitta det du söker så kontakta våra webb-redaktörer:

Mer information
Kristina Olofsson (väg, trafik o fritid) kristina.olofsson@timra.se
Ragna Fredin (bibliotek) ragna.fredin@timra.se
Kristina Lindström (kultur) kristina.lindstrom@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018