Bred utbyggnad av fibernätet på Västernorrlands och Jämtlands landsbygd tack vare EU-stöd - DIG 2020

Bakgrund

ServaNets delägarkommuner i Västernorrlands- och Jämtlands län har beviljats EU-stöd och medfinansiering från Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen för utbyggnad av fibernätet på 160 miljoner kronor. 

Projekt DIG 2020 i Västernorrland

Projektet Dig.2020 ägs av Länsstyrelsen Västernorrland och är länets satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. För kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge är det ServaNet som sköter utbyggnad och driften vid arbetet av fibernätet. Projektet pågår från 2016 till 2020, och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Landstinget Västernorrland och länets kommuner.

Aktörer och roller inom projektet Dig.2020 i Västernorrland

  • Europeiska regionalfonden - Finansiär
  • Tillväxtverket - Handläggare
  • Länsstyrelsen Västernorrland - Projektägare
  • Landstinget Västernorrland - Finansiär
  • ServaNet - Utförare
  • HEMAB, Sundsvall Elnät, Timrå och Ånge kommun - Bidragsmottagare

Läs mer om Dig.2020 på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.

Timrå kommun har ansökt om att bli delägare

Timrå kommun har ansökt om att bli delägare i ServaNet, ett företag som ägs av kommuner i Västernorrland och Jämtland. Delägarskapet kommer att bli formellt klart vid ServaNets årsstämma 17 maj.

ServaNet har Timrå kommuns uppdrag att ansvara för projektet DIG 2020 – bredband till hela Västernorrland. DIG 2020 syftar till att skapa ett ortsammanbindande fibernät på landsbygden och har erhållit stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vill du veta mer?

Mer information om DIG 2020 kan du läsa på ServaNets hemsida

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 mars 2019