Samverkansavtal Mittuniversitetet

Publicerad den 8 januari 2019

Vi står inför förändringar! 

Vi är i ett skifte, en utveckling som snabbare än tidigare förändrar vårt sätt att leva och arbeta på. Timrå kommun har hoppat på tåget och driver tillsammans med Mittuniversitetet och andra samhällsbyggare utvecklingen framåt.

Nu bygger vi framtidens Timrå

Timrå ska vara en stark kommun i en växande region 2025. För att vi ska närma oss visionen arbetar vi på bred front med nyckelorganisationer som vill samma sak som oss.

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och ambitioner ska vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare,
studenter och näringsliv.

16 april 2018 drog samverkan igång genom just en samverkans dag.Filmen är en sammanfattning av dagen.

Vi jobbar för ökad attraktivitet

 

Målet med samverkansavtalet är att utveckla områden med nationell och internationell lyskraft för att öka attraktivitet för Timrå kommun, regionen och Mittuniversitetet.

Vi prioriterar forskningsinsatser som bidrar till tillväxt, service och livsmiljö inom fem fokusområden under avtalsperioden 2018-2021:

  • Verksamhetsutveckling genom digitalisering
  • Optimering av samspel samhälle och näringsliv
  • Välskött skola
  • Bostäder och integration
  • Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning

Det här förverkliga vi genom förstudier och projekt tillsammans med forskare, företagare, tjänstepersoner och andra intressenter.

– Vi samverkar för attraktion, förnyelse och för att bidra till en bättre värld!

I menyn till höger hittar du länk till våra pågende projekt.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 januari 2019