Glokala Sverige

Publicerad den 20 februari 2019 Illustration över de 17 målen som finns i Glokala Sverige-projektet.

Timrå kommun är antagen till att under 2019 delta i projekt Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Under 2018 då projektet pågår kommer Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting att göra utbildningsinsatser på plats i Timrå. Möjlighet för politiker och tjänstemän att nätverka och att få enhetsutbyte kring Agenda 2030 arbetet finns det också förutsättningar för.

Vill du lära dig mer om Agenda 2030 och de 17 globala målen?

Här kan du gå en grundläggande utbildning i Agenda 2030 särskilt inriktad mot förtroendevalda och medarbetare i kommuner landsting och regioner. Utbildningen består av en introduktionsdel och en del för varje mål. Välkommen att delta! http://utbildning.fn.se/

 Mer information om Agenda 2030 och de globala målen

https://agenda2030delegationen.se/

https://www.globalamalen.se/

https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 februari 2019