eSamverkan

Laptop

Timrå är en av nio kommuner i regionen som medverkar i projekt eSamverkan för att med gemensamma krafter öka digitaliseringen i kommunerna. Projektet ska utveckla tjänster där medborgarnytta och effektivisering ska bidra till att lösa de utmaningar som kommunerna står inför med minskad arbetskraft och fler människor som har behov av service.

Mål för eSamverkan

Under 2016-2019 ska eSamverkan:

  • införa digitaliserade lösningar som ska stimulera inflyttning till kommunen
  • införa helt eller delvis automatiserade och digitaliserade kommunala ärendeprocesser
  • ta fram en verktygslåda för digitalisering (modeller, verktyg, metoder) som stöd till kommuner vid digitalisering av processer
  • hitta former för fortsatt samverkan efter projektets slut
  • tillhandahålla löpande utvecklingsstöd till medverkande kommuner
  • tillhandahålla en säker teknisk drift och förvaltning av plattformar och e-tjänster för samverkan
  • samverka med nationella och regionala projekt kring digitalisering.

Innovativa Digitala Tjänster

Timrå bedriver samtidigt ett projekt på hemmaplan – Innovativa Digitala Tjänster – som ansvarar för att omhänderta leveranser, bidra med tid och kompetens till eSamverkans olika delprojekt och sprida kunskap vidare i vår egen kommun.

 

Aktuellt

Aktuellt

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 mars 2018