Regional samverkan, Sundsvallsregionen

XMuVmv3bIqaZqpcrbMih.jpg
Sundsvallsregionen är Norrlands största arbetsmarknad. Kommunerna i Sundsvallsregionen är Timrå, Härnösand, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall.
Fotograf: Pär Olert

Sundsvallsregionen är Norrlands största arbetsmarknad. Kommunerna i Sundsvallsregionen – Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall - samarbetar för:

  • Starkare hållbar tillväxt
  • Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion
  • Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer

Vår vision

Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet, är det bästa alternativet till storstäderna!

Sex vägar till framgång

Samarbetet i Sundsvallsregionen gör alla deltagande kommuner till vinnare. En gemensam identitet och ett gemensamt varumärke för arbets- och boenderegionen arbetas fram. Samtidigt vill lyfts varje kommun i regionen fram med sin särprägel. Detta ger regionen styrka.

Sundsvallsregionens sex vägar till framgång:

  • Långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan kommunerna och i samverkan med andra aktörer
  • Bra kommunikationer och utbyggd infrastruktur
  • Bra och variationsrikt boende och attraktiv livsmiljö - i städerna och på landet
  • Ett näringsliv och en offentlig sektor med goda möjligheter till forskning, innovation och utveckling samt kompetensförsörjning
  • 500 näringslivsbranscher med utbildningsmöjligheter på alla nivåer ger goda möjligheter till arbete och studier och är en stark marknad för företag
  • En kompetent offentlig verksamhet som skapar goda förutsättningar för människor och företagande genom kvalitativa välfärdstjänster som exempelvis ett väl fungerande utbildningssystem.

 

Länk till Sundsvallsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbsida

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2014