Hållbara resor – projektet för bättre miljö, hälsa och ekonomi

Logotyp Hållbara resor-02-02.png

Hållbara resor är ett samverkansprojekt i Västernorrland som fokuserar på tjänsteresor och arbetsresor till och från jobbet. 

500 miljoner kronor kostar tjänsteresorna under tre år för de deltagande organisationerna. Dessutom släpper vi ut mer föroreningar än någonsin i luften. Att se över våra resvanor är därför en god investering - både för ekonomin, hälsan och miljön.

Alternativen till bil och flyg är många, t.ex. cykel, gång, kollektivtrafik, samåkning, distansmöte och distansarbete. Var med på resan mot en bättre värld för våra medarbetare och organisationer. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Deltagande aktörer

Medverkande är sex kommuner, Landstinget, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, Kommunförbundet samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Totalt är vi 27 000 anställda. I kommunerna och landstinget arbetar reserådgivare med informationsinsatser, reserådgivning, investeringar och byggnationer.

Detta är ett högt prioriterat projekt av EU och delfinansieras av den regionala utvecklingsfonden.

Läs mer på www.hållbararesor.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 september 2016