e-samverkan

Timrå är en av sex kommuner i Västernorrlands län som samarbetar i en gemensam kraftsamling – projekt eSamverkan – för att skapa nya e-tjänster med medborgarnytta i fokus. Kommunal samverkan inom området e-tjänster är rätt väg att gå eftersom få kommuner ensamma har kompetens eller resurser att driva den viktiga verksamhetsutveckling som detta innebär.

Mål

Under 2016-2017 ska projektet :

  • ta fram tio gemensamma e-tjänster som skapar en enklare vardag för privatpersoner och företag.
  • utöver dessa tio e-tjänster var för sig, eller i mindre kluster, ta fram hundra e-tjänster som kan delas vidare till de övriga kommunerna.
  • etablera drift och förvaltningsorganisation för den tekniska plattform som skapades inom RIGES inom projektets ram på ett sätt som kan lämnas vidare till en framtida gemensam driftorganisation.
  • fastställa metod för att välkomna nya kommuner in i samverkan.
  • ta fram förslag till långsiktig organisatorisk lösning för samverkan kring bland annat kommunernas e-förvaltning, som underlag för beslut i kommunerna.

Aktuellt

Aktuellt

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 februari 2016