Öppna jämförelser

Anteckningar.jpg

På SKL:s hemsida finns uppdaterad information om Öppna jämförelser. Där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

  • Företagsklimat
  • Hälsa och sjukvård: folkhälsa, hälso- och sjukvård, läkemedel, cancervård.
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, energi och klimat samt trygghet och säkerhet.
  • Skola: grundskola, gymnasieskola.
  • Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, äldre.

Läs mer om Öppna jämförelser på SKL:s hemsida

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 september 2016