Politikersida socialnämnden

Välkommen till politikersidan för socialnämndens ledamöter

Den här sidan är en digital samlingsplats för information av både tillfällig och varaktig karaktär. Sidan uppdateras så att informationen alltid är så aktuell som möjligt. Synpunkter och önskemål om innehåll lämnas till nämndsekreterare.

Vi har fått det sorgesamma beskedet att vår ledamot Gunilla Nilsson avlidit på grund av sjukdom lördagen den 9 november. Våra tankar går till hennes nära och kära.

Nästa nämndsammanträde

Socialnämndens sammanträde: Onsdag den 18 december, kl 08:00. Plats: Polstjernan

Beredning: Fredag den 6 december, kl 10:00. Plats: Idé

Nya Presentationer: Budgetberedning 2019 SN, Analys av socialnämndens kostnader, Information om hemtjänsten samt förslag Bostadsförsörjningsplan och förslag till Lokalresursplan.

Nytt i Inkommet: Revisionsrapport Digitalisering för utveckling och effektivisering av verksamheten.

Rekommenderas att läsa: Revisionsrapport - Granskning av äldreboende

SKL jobbar med Digitalisering. 6 maj sändes ett webbinarium för förtroendevalda som går att se i efterhand.

Sammanträden 2020

18 februari, 17 mars, 15 april, 19 maj, 16 juni, 2 september, 20 oktober, 17 november, 15 december. Sammanträdesdagar 2020.

Handlingar inför sammanträde skickas ut till ledamots läsplatta 5-6 dagar innan möte.
Ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträden samt protokoll finns också på Timrå kommuns hemsida för Socialnämnden.

Socialnämndens mötesordning

Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden

Kontaktuppgifter socialnämndens ledamöter

Ordinarie

Ersättare

Lars Kempe (S)
lars.kempe@seko.se
070-347 7140

Lotta Borg (T)
lotta.borg@outlook.com 
070-216 4950

Monica Persson (T)
monica.persson83@hotmail.com
070-750 8481

Alf Söderlund (S)
alf.s@comhem.se 
070-348 9916

Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
060.572307@telia.com 
070-677 0065

Charlotte Evert (S)
charlotte.evert@familjelivmedia.se
070-140 4024

Christer Andersson (S) 
christer.andersson@edu.sundsvall.se 
073-150 6800

Jens Johansson (M)
jesse@jesse.se 
070-369 6942

Marianne Larsson (SD)
marianne.larsson@sd.se 
070-259 53 87

Angela Bodin (SD)
angela.bodin@hotmail.com
076-777 8566

Elisabeth Svahn (S)
elisabeth.tjarnlund@hotmail.com 
070-369 0812

Lena Hallin (S)
lena-sune@hotmail.com 
070-579 7641

Marcus Eriksson (S)
marcus.eriksson@sef.se 
070-697 3028

Gudrun Molander (L) 
gudrun.molander@gmail.com 
076-113 0533

Anita Hellstrand C)
anita.hellstrand@centerpartiet.se 
070-510 2017

Svante Sörmark (V) 
ssormark@gmail.com 
070-600 3230

Megan Sandberg (L)
megan.sandberg@liberalerna.se 
070-578 0000

Sven-Åke Jacobson (KD) svenake.jacobson@gmail.com 
070-664 1730

Maritza Villanueva Contreras (V)
Maritza.VillanuevaContreras@timra.se 
072-236 8259


Fredrik Thimeradh (S)
thimeradh@hotmail.com 
070-330 5127

 

IT-support för politiker

Läs mer om hur du använder din ipad här. Kontakta nämndsekreterare om du har problem med plattan.

Besöksparkering vid Timrå kommunhus

Besökare till kommunhuset som vill parkera sin bil behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd som lämnas ut i receptionen. Ledamöter kan få ett parkeringsttillstånd som gäller under hela mandatperioden. Tänk på att tillgången till parkering utanför kommunhuset är begränsad.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 december 2019