Politikersida socialnämnden

Välkommen till politikersidan för socialnämndens ledamöter

Den här sidan är tänkt att fungera som en digital "pärm" för information av både tillfällig och varaktig karaktär. Sidan uppdateras vid behov så att informationen alltid är så aktuell som möjligt. Synpunkter och önskemål om innehåll lämnas till nämndsekreterare.

Nästa nämndsammanträde

Socialnämndens sammanträde: Onsdag den 19 juni, kl 08:00. Plats: Polstjernan

Beredning: Måndag den 10 juni, kl 13:30. Plats: Idé

Nya Presentationer: Digitalisering, Sjukfrånvarostatistik
Ny-Inkommet: Presentation från Vård- och omsorgscollege 9 maj

SKL jobbar med Digitalisering. 6 maj sänds ett webbinarium för förtroendevalda.

Mötesdagar 2019

23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 19 juni, 11 september (heldag), 23 oktober, 20 november, 18 december.

Handlingar inför sammanträde skickas ut till ledamots läsplatta 5-6 dagar innan möte.
Ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträden samt protokoll finns också på Timrå kommuns hemsida för Socialnämnden.

Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden

Telefonlista socialnämndens ledamöter

Ordinarie

Ersättare

Lars Kempe (S)

070-347 7140

Fredrik Thimeradh (S)

070-330 5127

Monica Persson (T)

070-750 8481

Lotta Borg (T)

070-216 4950

Gunilla Nilsson (S)

070-679 6536

Alf Söderlund (S)

070-348 9916

Elisabeth Dahlin Westberg (M)

070-677 0065

Charlotte Evert (S)

070-140 4024

Christer Andersson (S)

073-150 6800

Jens Johansson (M)

070-369 6942

Marianne Larsson (SD)

070-259 53 87

Angela Bodin (SD)

076-777 8566

Elisabeth Svahn (S)

070-369 0812

Lena Hallin (S)

070-579 7641

Marcus Eriksson (S)

070-697 3028

 

Anita Hellstrand C)

070-510 2017

Gudrun Molander (L)

076-113 0533

Megan Sandberg (L)

070-578 0000

Svante Sörmark (V)

070-600 3230

Maritza Villanueva Contreras (V)

072-236 8259

Sven-Åke Jacobson (KD)

070-664 1730

IT-support för politiker

Drop in-tider för hjälp av IT-tekniker i kommunhusets reception är:
tisdagar kl 13-15, torsdagar kl 8-10.
Kontakta nämndsekreterare om du inte kan komma förbi någon av dessa tider. Läs mer om hur du använder din ipad här.

Besöksparkering vid Timrå kommunhus

Besökare till kommunhuset som vill parkera sin bil behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd som lämnas ut i receptionen.  Ledamöter kan få ett parkeringsttillstånd som gäller under hela mandatperioden. Tänk på att tillgången till parkering utanför kommunhuset är begränsad.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 maj 2019