Politikersida socialnämnden

Välkommen till politikersidan för socialnämndens ledamöter

Den här sidan är en digital samlingsplats för information av både tillfällig och varaktig karaktär. Sidan uppdateras så att informationen alltid är så aktuell som möjligt. Synpunkter och önskemål om innehåll lämnas till nämndsekreterare.

Nästa nämndsammanträde

Socialnämndens sammanträde: Onsdag den 25 september, kl 08:00 -heldag! Plats: Polstjernan

Beredning: Måndag den 16 september, kl 10:00. Plats: Borgmästaren

Nya Presentationer: Budget 2020 -Analysseminarium IFO samt SVO
Nytt Inkommet: SocialReko minnesanteckningar 20190614

Rekommenderas att läsa: Revisionsrapport - Granskning av äldreboende

SKL jobbar med Digitalisering. 6 maj sändes ett webbinarium för förtroendevalda som går att se i efterhand.

Mötesdagar 2019

23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 19 juni, 25 september (heldag), 23 oktober, 20 november, 18 december. Sammanträdesdagar 2019 (ändrade 20190522, septembermöte åter ändrat genom ordförandebeslut 2019-08-23)

Handlingar inför sammanträde skickas ut till ledamots läsplatta 5-6 dagar innan möte.
Ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträden samt protokoll finns också på Timrå kommuns hemsida för Socialnämnden.

Socialnämndens mötesordning

Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden

Kontaktuppgifter socialnämndens ledamöter

Ordinarie

Ersättare

Lars Kempe (S)
lars.kempe@seko.se
070-347 7140

Fredrik Thimeradh (S)
thimeradh@hotmail.com
070-330 5127

Monica Persson (T)
monica.persson83@hotmail.com
070-750 8481

Lotta Borg (T)
lotta.borg@outlook.com
070-216 4950

Gunilla Nilsson (S)
gunilla.marie@comhem.se 
070-679 6536

Alf Söderlund (S)
alf.s@comhem.se
070-348 9916

Elisabeth Dahlin Westberg (M)
060.572307@telia.com
070-677 0065

Charlotte Evert (S)
charlotte.evert@familjelivmedia.se
070-140 4024

Christer Andersson (S)
christer.andersson@edu.sundsvall.se
073-150 6800

Jens Johansson (M)
jesse@jesse.se
070-369 6942

Marianne Larsson (SD)
marianne.larsson@sd.se
070-259 53 87

Angela Bodin (SD)
angela.bodin@hotmail.com
076-777 8566

Elisabeth Svahn (S)
elisabeth.tjarnlund@hotmail.com
070-369 0812

Lena Hallin (S)
lena-sune@hotmail.com
070-579 7641

Marcus Eriksson (S)
marcus.eriksson@sef.se
070-697 3028

 Gudrun Molander (L)
gudrun.molander@gmail.com
076-113 0533

Anita Hellstrand C)
anita.hellstrand@centerpartiet.se
070-510 2017

Svante Sörmark (V)
ssormark@gmail.com
070-600 3230

Megan Sandberg (L)
megan.sandberg@liberalerna.se
070-578 0000

Sven-Åke Jacobson (KD) svenake.jacobson@gmail.com
070-664 1730

Maritza Villanueva Contreras (V)
Maritza.VillanuevaContreras@timra.se
072-236 8259

 

IT-support för politiker

Drop in-tider för hjälp av IT-tekniker i kommunhusets reception har tagit sommaruppehåll, och ska utvärderas för ev fortsättning. Läs mer om hur du använder din ipad här. Kontakta nämndsekreterare om du har problem med plattan.

Besöksparkering vid Timrå kommunhus

Besökare till kommunhuset som vill parkera sin bil behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd som lämnas ut i receptionen. Ledamöter kan få ett parkeringsttillstånd som gäller under hela mandatperioden. Tänk på att tillgången till parkering utanför kommunhuset är begränsad.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2019