Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan jämföras med Sveriges regering och kommunstyrelsens ordförande kan man säga är kommunens "statsminister".

Hur används dina pengar?

I Timrå kommun heter kommunstyrelsen ordförande nu Ewa Lindstrand. Kommunstyrelsen
har ansvar för att kommunen sköts på ett bra sätt och att kommunens pengar används så
bra som möjligt.

Kommunstyrelsen planerar för var och hur man får bygga till exempel skolor, fabriker och
hus i kommunen. De planerar även för hur vägar och järnvägar ska byggas. Kommunen
tycker också att det är viktigt att många företag vill vara i Timrå. Det är sedan kommunfullmäktige som beslutar hur det ska vara.

Nämnder

Men det finns även olika nämnder som ansvarar för vissa frågor. I Timrå kommun finns
det fyra nämnder och alla ansvarar för frågor inom sitt område. De heter: Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

Här kan du läsa mer om vilka som är valda till Kommunstyrelsen

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 februari 2015