Vem bestämmer i kommunen?

Domar klubba 4.jpg

Kommunpolitikerna är de som bestämmer i kommunen. Väldigt många av deras beslut påverkar de som bor i kommunen.

Man kan tycka att det vore rättvist om alla fick vara med och bestämma. Men tyvärr så går
det inte. Det skulle ta för lång tid och vara väldigt besvärligt att fråga alla som bor i Timrå kommun vad de tycker när någonting ska beslutas.

Kommunalval

Därför får alla personer som har fyllt 18 år och bor i kommunen rösta fram vilka personer
som ska bestämma. Det gör man vart fjärde år i varje kommun. Då får man rösta på det politiska parti som man tror kommer att styra kommunen på ett bra sätt. När valet är över räknar man samman alla röster och ser hur många röster varje parti har fått. De partier
som fått flest röster får sitta i kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige bestämmer man om de allra viktigaste frågorna som berör kommunen
och alla som bor där. Men de bestämmer inte allt. Det finns även något som kallas för kommunstyrelsen som tar hand om vissa frågor. De personer som sitter där är utsedda av politikerna som sitter i kommunfullmäktige.

Har du fyllt 18 år?

Då kan du vara med och bestämma hur din kommun ska styras. 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 maj 2016