Om Timrå kommun

_MG_4564.jpg

Timrå kommun ligger vid havet i Västernorrlands län. Precis som det hörs på
namnet har närheten till skog (Timmer) och vatten (å) varit viktigt för kommunen
i alla tider (Timmer + å = Timrå).

En berättelse om gamla Timrå

Redan på bronsåldern bodde det människor här i Timrå kommun som jagade i
skogarna och fiskade i havet.

Före 1600-talet använde man mest skogen i området till att bygga saker som
till exempel hus. Man använde också ved från skogen för att hålla värmen (det
fanns ju ingen elektricitet på 1600-talet).

I början av 1600-talet och in på 1700-talet började man använda skogen när
man skulle framställa järn. Järnindustrin blev så stor att det växte fram små
samhällen runt om järnbruken. På 1800-talet kom en stor nyhet inom skogs-
industrin, nämligen ångsågen. Det byggdes  väldigt många ångsågverk efter
kusten och industrisamhället Timrå började växa fram.

Timrå idag

Idag bor det omkring 18 000 invånare i Timrå. Det finns tre större samhällen i
Timrå kommun förutom själva Timrå. Det är Bergeforsen, Stavreviken och Söråker.
Industri med skog och vattenkraft är fortfarande viktiga för Timrå, men idag försöker 
kommunen på olika sätt att hjälpa nya företag att starta i Timrå. Allt för att skapa nya 
jobb för invånarna i kommunen.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 februari 2015