Vad är en kommun

Merlo slott 4.jpg

Sverige är uppdelat i många mindre delar. Dessa delar kallas för län. Det finns
21 län i Sverige och varje län är uppdelat i ännu mindre delar som kallas för kommuner. I Sverige finns det hela 290 kommuner. Timrå kommun är en av
dem och ligger i Västernorrlands län.

Kommuninvånare

Alla som bor i en kommun kallas för kommuninvånare. Som invånare i en kommun får
man vara med och välja vilka personer som ska bestämma över saker som är viktiga för
alla som bor i kommunen. De som bestämmer kallas för kommunpolitiker. Politikerna
som vi väljer bestämmer tillsammans om hur till exempel skolor, lekparker, gator och äldreboenden ska skötas.

Kommunanställda

Men det är inte politikerna som utför allt arbete i kommunen. Politikerna har kommunanställd personal som hjälper dem att göra allt runt om i kommunen. Lärarna ute på skolorna är anställda av kommunen, liksom brandmännen, parkarbetarna och många flera.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 juni 2012