Delårsrapport

Kommunen gör delårsrapport per den 31 augusti varje år. Den innehåller en översiktlig beskrivning av verksamhetens arbete med att uppfylla målen och ha en effektiv resursanvändning. Delårsrapporten kan sägas vara en enklare form av årsredovisning, som också innehåller en prognos över måluppfyllelse och ekonomisk resultat för helåret.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 november 2018