Årsredovisning

Kommunstyrelsen överlämnar till kommunfullmäktige senast i april en årsredovisning för året innan. Årsredovisningen bygger på uppgifter från kommunens styrelse och nämnder, bolag samt kommunalförbund och beskriver om verksamheten har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige fastställt och om man klarat att göra det inom de ekonomiska ramar man fått.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 maj 2018