Revisorer

För granskning av nämndernas verksamheter ska det enligt kommunallagen finnas revisorer. Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag. Revisorn rekryteras bland kommuninnevånarna, nomineras av ett politiskt parti och väljs av fullmäktige. Precis som andra politiskt förtroendevalda.

Eftersom revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag, ansvarar de inför fullmäktige för att uppdraget utförs på ett sakligt och tillfredsställande sätt. Som biträden anlitar vi för närvarande konsultföretaget KPMG AB.

Mötesdagar 2018

9 januari, 7 februari, 6 mars, 5 april, 8 maj, 5 juni, 11 september, 10 oktober, 13 november, 4 december.

 

ORDFÖRANDE
Sten Ekström (opolitisk)

VICE ORDFÖRANDE
Kenneth Norberg (S)

Inger Nyhman (S)

Sören Nordqvist (S)

Rolf Grafström (V) 

Kurt Sjöstedt (C)

Jan-Erik Sjöström (KD)

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 januari 2018