Pensionärsrådet (KPR)

Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas organisationer i kommunen. Pensionärsrådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att skapa ett råd som ska samverka med pensionärs- och tillgänglighetsorganisationer. Det nya Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) startar från den 1 januari, och ersätter nuvarande pensionärsråd samt tillgänglighetsråd.

Mötesdagar 2019:
22 mars, 27 maj, 13 september, 3 december
(beredning: 6 mars, 13 maj, 26 augusti, )

 Arbetsordning för Kommunalt Pensionärsråd i Timrå

Ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet i Timrå, mandatperioden 2019-2022

Ordförande
Maritza Villanueva Contreras (V) Socialnämndens ordförande

Ordinarie ledamöter:
Bengt Nilsson- Kommunstyrelsen
Lars Kempe- Socialnämnden, ersättare Elisabeth Dahlin Westberg
Eduardo Villanueva Pinto- Kultur- och Tekniknämnden

Ordinarie:
Jan Norberg, PRO samråd
Jan Jennehag, PRO
Margareta Edén, PRO
Stig Andersson, PRO
Hjördis Hallstensson, RPG
Ingmar Andersson, SKPF
Anita Hellstrand, SPF

Ersättare:
PO Garnes, PRO samråd
Britt Stadin, PRO
Maj-Britt Forsström, PRO
Siv Mejerbo, PRO
Ulla Sjöström, RPG
Maja-Lisa Bergdahl, SKPF
Megan Sandberg, SPF

Övriga:
Birgitta Andersson, verksamhetschef Stöd, Vård och Omsorg
Christina Hjalte, nämndsekreterare socialnämnden
Per-Arne Olsson, Timråbo

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 november 2019