Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas organisationer i kommunen.

Pensionärsrådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. 

Mötesdagar 2017:
17 februari, 22 maj, 1 september, 15 december
(beredning: 6 februari, 12 maj, 18 augusti, 4 december)

 Arbetsordning för Kommunalt Pensionärsråd i Timrå

Ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet i Timrå, mandatperioden 2015-2018

Ordförande
Per-Arne Frisk (S) Socialnämndens ordförande

Ordinarie ledamöter:
Jan Norberg (S) Kommunstyrelsen
Pirjo Jonsson (S) Socialnämnden
Göran Ljungblom (M) Kultur- och Tekniknämnden
Sven Bergkvist, PRO samråd
Jan Jennehag, PRO
Margareta Edén, PRO
Leif Söderberg, PRO
Hjördis Hallstensson, RPG
Ingmar Andersson, SKPF
Anita Hellstrand, SPF

Ersättare:
Ingvor Nordvall, PRO samråd
Bengt Nilsson, PRO
Maj-Britt Forsström, PRO
Stig Andersson, PRO
Ulla Sjöström, RPG
Laila Åström, SKPF
Lars Bohlin, SPF

Övriga:
Birgitta Andersson, verksamhetschef äldreomsorg
Christina Hjalte, sekreterare socialnämnden
Per-Arne Olsson, Timråbo

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 februari 2017