Miljö- och klimatberedning

I miljö- och klimatberedningen ingår representanter för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Miljö- och klimatberedningen är ett forum där frågor som rör miljö och hälsa diskuteras. Inga beslut fattas, men beredningen är rådgivande i frågor som beslutas av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Stefan Dalin, Kommunstyrelsen (S)
Mari Elisasson, Kommunstyrelsen (S)
Tony Andersson, Kommunstyrelsen (M)
Karina Nordgren, Miljö- och byggnadsnämnden (S)
Ulf Lindholm, Miljö- och byggnadsnämnden (SD)
Christian Eriksson, Kultur- och tekniknämnden (S)
David Wallin, Kultur- och tekniknämnden (L)
Patrik Norberg, Socialnämnden (S)
Anita Hellstrand, Socialnämnden (S)
Erik Bäckström Andersson, Barn- och utbildningsnämnden (S)
Håkan Svensson, Barn- och utbildningsnämnden  (M)

Sakkunniga tjänstemän

Andreaz Strömgren, kommunchef
Klas Lundgren, miljö- och byggchef

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 februari 2019