Rådet för trygghet och hälsa

Rådet för trygghet och hälsa, RTH, stöder och stimulerar det brottsförebyggande arbetet genom samverkan, information och utbildning. Vilka hälsofrämjande åtgärder ska prioriteras? Vad kan förebyggas? Vilka åtgärder måste prioriteras för att förebygga och förhindra brott i Timrå?

För sjätte året i rad har Timrå kommun genomfört en drogvaneundersökning bland högstadieelever. Hösten 2019 genomfördes även en drogvaneundersökning bland elever i årskurs 1 på Timrå gymnasium.

Klicka på länken för att ta del av resultatet, Drogvaneundersökning åk. 7-9, 2019 (pdf)

Klicka på länken för att ta del av resultatet, Drogvaneundersökning gymnasiet åk 1, 2019 (pdf)

Klicka på länken för att ta del av resultatet, Drogvaneundersökning åk. 7-9, 2018(pdf)

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2019