Rådet för trygghet och hälsa

Rådet för trygghet och hälsa, RTH, stöder och stimulerar det brottsförebyggande arbetet genom samverkan, information och utbildning. Vilka hälsofrämjande åtgärder ska prioriteras? Vad kan förebyggas? Vilka åtgärder måste prioriteras för att förebygga och förhindra brott i Timrå?

För femte året i rad har Timrå kommun genomfört en drogvaneundersökning bland högstadieelever.

Klicka på länken för att ta del av resultatet, Drogvaneundersökning åk. 7-9, 2018(pdf)

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2019