Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Politikers e-postadresser på timra.se

OBS! När en politiker tar emot post, e-post och sms där ärendet rör en fråga som är  myndighetens ansvar, blir handlingen allmän (2 kap. 4 § TF). 

NamnPartiNamnParti
Ordinarie ledamot   Ersättare  

Lars Kempe (vice ordf.)

S  Fredrik Thimeradh S

Monica Persson

T Lotta Borg T
Gunilla Nilsson S Alf Söderlund S
Elisabeth Dahlin Westberg M Charlotte Evert S
Christer Andersson S Jens Johansson M
Marianne Larsson SD Angela Bodin SD
Elisabeth Svahn S Lena Hallin S
Marcus Eriksson S    
Anita Hellstrand C Gudrun Molander L
Megan Sandberg L Svante Sörmark V

Maritza Villanuva Contreras 
(Ordförande)

V Sven-Åke Jacobson KD
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 november 2019