Socialnämnden

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen samt att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.

Socialnämnden ska Informera om socialtjänsten i kommunen genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.

Nämnden svarar för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Ordförande: Maritza Villanueva Contreras (V)
Vice ordförande: Lars Kempe (S)

Adress:
Timrå kommun
Socialnämnden
861 82 Timrå

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 april 2019