Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndarnämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden. Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten och nämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

Från och med den 1 januari 2011 ingår Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig i en gemensam överförmyndarnämnd, Överförmyndarnämnden Mitt. Nämndens ärenden handläggs vid överförmyndarkontoret i Sundsvall.

Den gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ordinarie ledamöter samt sex ersättare, och representeras av förtroendevalda från samtliga fyra kommuner.

Hit kan du som vill ställa frågor till oss skriva;

Myndighetsbrevlåda:
overformyndarnamnden@sundsvall.se

Postadress:
Överförmyndarnämnden Mitt
851 85 SUNDSVALL

Besöksadress:
Norrmalmsgatan 4, Sundsvall (Kommunhuset)

Telefontid, måndag - fredag 9.00 - 11.00

Telefonnummer: 060-19 13 90

Besök endast efter överenskommelse.

Kontakta oss och boka en tid.

Om du är god man eller förvaltare och vill lämna in årsräkningen och redogörelsen, ring först så vi har möjlighet att ta emot den.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 januari 2017