Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller plan- och byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken,  livsmedelslagen och tobakslagen.

Miljö- och byggnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder en gång i månaden.

Ordförande: Karina Nordgren (S)
Vice ordförande: Bengt Nilsson (S)

Miljö- och byggkontoret bereder ärenden som tillhör miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden.

Adress:
Timrå kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
861 82 Timrå

E-post: miljo@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 januari 2019