Kultur- och tekniknämnden

Kultur- och tekniknämnden ansvarar för bland annat följande områden:
Gator, vägar, trafik, renhållning, fastigheter, anläggningar, skog, park, kultur och fritid.

Kultur- och tekniknämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare och sammanträder 8 gånger per år.

Ordförande:  Gunnar Grönberg (S) telefon 073-040 09 66
Vice ordförande: Anna-Lena Fjellström (S) telefon 070-554 31 54

Kultur- och teknikförvaltningen bereder ärenden som tillhör kultur- och tekniknämndens ansvarsområden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 januari 2019