Ledamöter och ersättare 2019 - 2022

Post till politiker

Allmänna handlingar:
OBS! När en politiker tar emot post, e-post och sms där ärendet rör en fråga som är  myndighetens ansvar, blir handlingen allmän (2 kap. 4 § TF). 

Ordinarie ledamot                          Ersättare

namn parti namn parti

Lisbeth Eklund

S Roger Lindell S
Patrik Eriksson T Ann-Christin Bylund T
Pernilla Karlsson S Sanna Wallin S
Håkan Svensson M Tobias Pernu C
Lars-Erik Byström S Peter Persson S
Jonathan Lundin SD Ann-Margret Bäckström S
Björn Könberg S Meetha Kalcik S
Erik Bäckström Andersson  S Anna Eriksson C
Chaterine Nordlund L Bengt Molander L
Ida Lindström C Tommy Klaar V

Heidi Jacobsen

V    
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 mars 2019