Ledamöter och ersättare 2015 - 2018

Post till politiker

Allmänna handlingar:
OBS! När en politiker tar emot post, e-post och sms där ärendet rör en fråga som är  myndighetens ansvar, blir handlingen allmän (2 kap. 4 § TF). 

Ordinarie ledamot                  Ersättare

namn parti namn parti
Maritza Villanueva Contreras V Tommy Klaar V
Lisbeth Eklund S Erik Bäckström Andersson S
Lars-Erik Byström S Charlotte Evert S
Björn Könberg S Roger Lindell  S
Paul Nordström S Ann-Margret Bäckström S
Karina Nordgren S Pernilla Karlsson S
Göran Ljungblom M Rolf Johnny Dale KD
Bengt Molander L Emma Söderlund M
Ida Lindström C Chatrine Nordlund L
Jonathan Lundin SD Marcus Molinder  SD
Lotta Borg T Sara Westin MP
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 juni 2018