Så leder och styr nämnd och förvaltning Timrå kommuns skolväsende

En enig nämnd har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningens ledning, utvecklat en plattform för ledning och styrning av Timrå kommuns skolväsende. Plattformen heter Ett välskött skolsystem, och ger stabilitet och långsiktighet i nämndens och förvaltningsledningens styrning.

Ett välskött skolsystem

Vi arbetar för att varje barn och elev i Timrås förskolor och skolor

  • är tryggt, trivs och har studiero
  • utvecklar sina förmågor och kunskaper varje dag och ser koppling till omvärld och framtid
  • kommer att nå målen i alla ämnen
  • har inflytande över sitt eget lärande och är delaktig i skolans aktiviteter
  • förstår och omfattar vårt samhälles demokratiska värderingar.

Plattformen finns att läsa i sin helhet under länken till höger.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 juni 2019