Nämnder

Lagbok 2.jpg

I en kommun är arbetet omfattande. Därför finns det ett antal politiskt tillsatta nämnder som är specialiserade inom olika områden.

Kommunfullmäktige bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd; ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Under varje nämnd finns en kommunal förvaltning med anställda tjänstemän. De tar fram underlag för beslut, verkställer de beslut nämnden fattar och bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområden.

I undermenyn till vänster hittar du alla nämnder i Timrå kommun.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 maj 2012