Kommunfullmäktige

Mandatperioden 2018-2022

Som direkt vald av medborgarna och som Timrå kommuns högsta beslutande organ har kommunfullmäktige makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är av överordnad eller principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla. Enkelt uttryckt kan fullmäktige sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Detaljfrågor eller renodlade verksamhetsfrågor som bäst avgörs av ansvarig facknämnd är det däremot inte meningen att kommunfullmäktige ska ta upp. Kommunfullmäktige i Timrå har 41 ledamöter

Under mandatperioden (2018-2022) har Socialdemokraterna 18 platser, Moderaterna 4, Liberalerna 2, Centerpartiet 3, Vänsterpartiet 3, Kristdemokraterna 1, Sverige demokraterna 6 och Timråpartiet 4 ledamöter.

Partisamverkan

Samverkande politisk majoritet i Timrå är Socialdemokraterna och Västerpartiet.

Kommunfullmäktige beslutar om:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Timrå kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Organisation och verksamhetsansvar för styrelser och nämnder
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar
  • Val av revisorer och deras ersättare
  • Regler för hur de förtroendevalda ska ersättas ekonomiskt
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Folkomröstningar i kommunen

Alla ärenden som tas upp i fullmäktige måste vara beredda av någon styrelse eller nämnd med tillhörande förvaltning innan de tas upp i fullmäktige. Ledamöter kan yrka på återremiss, det vill säga att förslaget arbetas om, om de anser att en ärende inte är tillfredsställande berett.

Ordförande: Jan-Christer Jonsson (S)
1:e vice ordförande: Johanna Bergsten (S)
2:e vice ordförande: Björn Hellquist (L)

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 januari 2019