Socialförvaltningen

Koll på hela livet/ Hjälp i livets alla skeden/Lugn och ro!

Att skapa trygghet och ge ett bra bemötande är hörnstenarna i vårt arbete. I vårt arbete möter vi barn, ungdomar, vuxna, äldre och funktionshindrade som behöver hjälp i olika former och vårt mål är att varje dag göra ett så bra arbete som möjligt.

Vårt uppdrag är att:

  • Lösa problem genom lyhördhet och stor empati.
  • Ge goda råd och stöd.
  • Erbjuda en god omsorg i livets olika skeden.
  • Arbeta för individers integration och ökade möjligheter på arbetsmarknaden
  • Samverka med andra parter i projekt som skapar trygghet och säkerhet.
  • Vara en rättssäker myndighet som tar hand om varje individ på bästa sätt.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2019